BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
O klubie

 

Klub 8 FOW rozpoczął swoją działalność w 1952 roku. Do 1977 roku nosił nazwę: Oficerski Klub Garnizonowy. Był ważnym ośrodkiem na wyspach z zadaniem rozpowszechnia kultury. W latach 60-tych w Klubie zorganizowano szkołę ogólnokształcącą dla żon kadry zawodowej - zainteresowanie było ogromne - w pierwszym roku działalności na zajęcia uczęszczało 115 osób oraz utworzono szkołę podstawową dla podoficerów zawodowych.

W Klubie 8 FOW obecnie działają 3 sekcje zainteresowań: kółko taneczne, plastyczne i muzyczne. Ich przedstawiciele z sukcesami reprezentują świnoujski Garnizon na festiwalach na szczeblu Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego oraz na przeglądach miejskich i wojewódzkich.

W klubie funkcjonuje Biblioteka Garnizonowa z 24 tysiącami woluminów, a korzysta z nich ponad 450 czytelników.
Od dnia 1 stycznia 2011 roku klub Garnizonowy w Świnoujściu nosi nazwę Klub 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Z dniem 8 lutego 2008 roku obowiązki kierownika Klubu 8.FOW przyjął mgr Piotr ANDRZEJEWSKI.

 


 

  

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych