BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Aktualności
Elewi złożyli przysięgę wojskową
11.06.2018
W piątek, 8 czerwca, w Porcie Wojennym w Świnoujściu miała miejsce przysięga wojskowa.

Uroczyste zobowiązanie wobec państwa i narodu złożyli żołnierze którzy ukończyli szkolenie podstawowe w Ośrodku Szkolenia Służby Przygotowawczej w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście oraz w 8. Batalionie Saperów MW. Przysięga odbyła się w obecności przełożonych, rodzin oraz przyjaciół młodych żołnierzy.

Początek uroczystości wyznaczyło wprowadzenie Sztandaru w asyście Kompanii Honorowej Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Przed uroczystą przysięgą, Komendant Portu Wojennego komandor Marek Bartkowski wygłosił przemówienie, w którym powitał zaproszonych gości honorowych oraz rodziny i bliskich żołnierzy. "Słowa przysięgi zawsze były drogowskazem dla pokoleń żołnierzy w naszej historii. Dochowanie wierności przysiędze wojskowej złożonej na sztandar pozwalało nam walczyć o utrzymanie niepodległości naszego państwa." - powiedział Komendant, kierując słowa do przysięgających elewów. Po przemówieniu Komendanta, trzy plutony elewów II turnusu służby przygotowawczej w 2018 roku, przystąpiły do złożenia przysięgi. Dzisiaj zakończyli oni podstawowy etap szkolenia, podczas którego poznali podstawy żołnierskiego rzemiosła. Uczyli się m.in. regulaminów oraz przepisów regulujących służbę wojskową, musztry a także budowy i obsługi broni. Przysięga wojskowa jest momentem, w którym kandydaci stają się żołnierzami - jednak złożenie przysięgi nie kończy szkolenia.

Ceremonia złożenia przysięgi odbyła się w obecności dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, dowódców jednostek wojskowych garnizonu Świnoujście, przedstawicieli samorządu, służb mundurowych, rodzin, przyjaciół oraz innych zaproszonych gości. W trakcie uroczystości Zastępca Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Zygmunt Białogłowski podkreślił wagę słów roty przysięgi oraz jej nieprzemijającą wartość. Przysięgającym żołnierzom życzył przede wszystkim pozostania w szeregach wojska, a ich rodzinom dumy z żołnierzy jakimi się stali. W imieniu elewów głos zabrał mar. elew Aleksander Roman. W swoim przemówieniu podkreślił: "Wszystkim przełożonym dziękuję za właściwe wyszkolenie zapewniające nam rzetelne wykonywanie obywatelskiego obowiązku [...]" Wyróżniający się podczas szkolenia elewi zostali nagrodzeni złożeniem przysięgi na sztandar oraz listami gratulacyjnymi, które wręczono w obecności ich rodziców. Po zakończeniu uroczystości, goście mieli możliwość obejrzeć prezentowany sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Nie zabrakło również marynarskiej grochówki wydawanej z kuchni polowej.GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych