BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Aktualności
Narada szkoleniowo-metodyczna
19.04.2018
W środę, 18 kwietnia, w Klubie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna zorganizowana przez Wydział Wychowawczy 8.FOW.

Tematem narady było: "Upowszechnianie historii i tradycji orężnych Wojska Polskiego jako podstawowy element w procesie wychowywani i kształcenia obywatelskiego. Kształtowanie postaw patriotycznych i etyczno-moralnych podwładnych w aspekcie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia utworzeni Marynarki Wojennej. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności przywódczych w kształtowaniu wysokiego morale i dyscypliny wojskowej w pododdziale."

Tematyka narady obejmowała także zagadnienia prowadzenia profilaktyki dyscyplinarnej, kształtowania umiejętności pedagogicznych dowódców oraz metodyki prowadzenia zajęć z podwładnymi. Uczestnikami przedsięwzięcia byli dowódcy okrętów i pododdziałów jednostek brzegowych, wykładowcy kształcenia obywatelskiego oraz personel służby wychowawczej jednostek 8.FOW.

Tego typu szkolenia organizowane są dwa razu w roku. Ich celem jest podniesienie świadomości dowódców na temat ich wpływu na kształtowanie postaw patriotycznych i moralnych podwładnych oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych i prowadzenia działalności profilaktycznej w zapobieganiu naruszeniom dyscypliny wojskowej.


GALERIA

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych