BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Aktualności
Odprawa rozliczeniowo - zadaniowa w 8.FOW
27.02.2018
We wtorek, 27 lutego, w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża miała miejsce odprawa podsumowująca działalność w minionym roku. W odprawie, poza kadrą dowództwa flotylli uczestniczyli dowódcy oraz szefowie sztabów jednostek wojskowych wchodzących w skład 8.FOW

Podczas zorganizowanej w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rocznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej, połączonej z odprawą koordynacyjną i analizą dyscypliny, dowódca 8.FOW komandor Krzysztof ZDONEK wysłuchał meldunków podległych dowódców jednostek wojskowych. Meldowano m.in. o stopniu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, sprawach szkoleniowych oraz gotowości bojowej. Dowódcy jednostek zaprezentowali również przedsięwzięcia zaplanowane na bieżący rok. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z oceną stanu dyscypliny we flotylli.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych