BIP
8. FLOTYLLA OBRONY WYBRZEŻA
Aktualności
Pasowanie pierwszoklasistów z Troszyna
12.10.2017
W czwartek, 12 października, na pokładzie okrętu ORP Kontradmirał X. Czernicki miało miejsce szczególne wydarzenie. Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Troszynie pasowani zostali uroczyście na uczniów.

Na pokładzie okrętu dziewczynki i chłopcy, łącznie 11 uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Troszynie, stali się uczniami. Uroczystość poprowadził oraz dokonał aktu pasowania dowódca okrętu ORP „Kontradmirał X. Czernicki” kmdr ppor. Przemysław LIZIK. Uczniowie ślubowali sumienną naukę i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich. Na pamiątkę każde z dzieci otrzymało dyplom z informacją o tym wydarzeniu. Z okazji wstąpienia do grona uczniów, życzenia osiągania jak najlepszych wyników w nauce złożył dzieciom dyrektor szkoły pan Piotr KARLIŃSKI. Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście zaproszeni zostali do zwiedzenia okrętu.

Pasowanie na ucznia na pokładzie okrętu stało się już tradycją Szkoły Podstawowej z Troszyna. Dzięki szczególnemu miejscu, jakim jest okręt, wydarzenie to nabiera szczególnie atrakcyjnej formy i na długo zapada w pamięć młodym uczestnikom.

 

GALERIA


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych